За нас

Услуги с Бобкат 2.5 т.

Подравняване на терени; Обратен насип; Товарене на строителни отпадъци; Снегопочистване; Събаряне на стари постройки; Товарене на инертни материали

Транспортни услуги

Доставя скална маса; Пясък; Филц; Бетон; Хумусна почва; Извозва строителни отпадъци до 6 тона

Изкопни услуги с Минибагер 3.2 т.

Изкопи за основи на сгради; Ивични основи; Изкопи на канали за септични ями; Водопровод; Дренаж сгради; Къртене с хидравличен чук