Изкоп на дупка за полагане на басейн

Изкопна дейност по полагане на басейн с минибагер