Транспорт след разчистване на терен

Товарене и извозване на земя и храсти до оторизирано сметище със самосвал.