Мини верижен багер

УСЛУГИ С ВЕРИЖЕН БАГЕР

Изкопи за: основи за сгради; за огради, за септични ями; за водопровод и канализация; дренажи

Къртене с хидравличен чук